Trikots

Aus HuskyWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Saison 1977-78 Saison 1978-79 Saison 1979-80 Saison 1980-81 Saison 1981-82
Saison 1982-82 Saison 1983-84 Saison 1984-85 Saison 1985-86 Saison 1986-87
Saison 1987-88 Saison 1988-89 Saison 1989-90 Saison 1990-91 Saison 1991-92
Saison 1992-93 Saison 1993-94 Saison 1994-95 Saison 1995-96 Saison 1996-97
Saison 1997-98 Saison 1998-99 Saison 1999-00 Saison 2000-01 Saison 2001-02
Saison 2002-03 Saison 2003-04 Saison 2004-05 Saison 2005-06 Saison 2006-07
Saison 2007-08 Saison 2008-09 Saison 2009-10 Saison 2010-11 Saison 2011-12
Saison 2012-13 Saison 2013-14 Saison 2014-15 Saison 2015-16 Saison 2016-17
Saison 2017-18 Saison 2018-19 Saison 2019-20

1986/1987

Heimtrikot
Frontansicht 8687homefront.jpg
Rückansicht 8687homeback.jpg

1989/1990

Heimtrikot
Frontansicht 8990homefront.jpg
Rückansicht 8990homeback.jpg

1990/1991

Heimtrikot
Frontansicht 9091 front.jpg
Rückansicht 9091 back.jpg
Quelle: http://quappi.de

1991/1992

Heimtrikot Auswärtstrikot
Frontansicht 9192 front.jpg 9192 front1.jpg
Rückansicht 9192 back.jpg 9192 back1.jpg
Quelle: http://www.mistermorrison.de

1992/1993

Auswärtstrikot
Frontansicht 9293away front.jpg 9293 xxx front.jpg
Rückansicht 9293away back.jpg
Quelle: http://www.quappi.de

1993/1994

Auswärtstrikot
Frontansicht 9394 away front.jpg
Rückansicht 9394 away back.jpg
Quelle: http://www.quappi.de

1994/1995

Heimtrikot Auswärtstrikot
Frontansicht 9495heimfront.jpg 9495heimfront.png 9495awayfront1.jpg 9495awayfront.jpg
Rückansicht Trikot 199495 heim rueck.jpg 9495heimrück.png 9495awayback1.jpg 9495awayrück.jpg
Quelle: http://www.quappi.de

1995/1996

Heimtrikot Alternativtrikot
Frontansicht Trikot 199596 heim front.jpg Trikot 199596 heimsparda front.jpg Trikot 199596 heim96 front.jpg 9596 xxx front.jpg Trikot 199596 alt front.jpg
Rückansicht Trikot 199596 heim rueck.jpg Trikot 199596 heimsparda rueck.jpg Trikot 199596 heim96 rueck.jpg 9596 xxx back.jpg Trikot 199596 alt rueck.jpg
Quelle: http://community.webshots.com/user/Remember_The_Lions

1996/1997

Heimtrikot Auswärtstrikot
Frontansicht Trikot 199697 heim front.jpg 9697heimfront.jpg 9697home front.jpg Trikot 199697 ausw front.jpg 9697auswfront.jpg
Rückansicht Trikot 199697 heim rueck.jpg 9697heimrück.jpg 9697home back.jpg Trikot 199697 ausw rueck.jpg 9697auswrück.jpg
Quelle: http://serikow89.de.tl/ Quelle: http://www.quappi.de
Auswärtstrikot Alternativtrikot
Frontansicht 9697auswfront3.jpg 9697altfront.jpg
Rückansicht 9697auswrück3.jpg 9697altrück.jpg

1997/1998

Heimtrikot Auswärtstrikot EHL-Heimtrikot EHL-Auswärtstrikot
Frontansicht 9798 home front.png Trikot 199798 ausw front.jpg 9798ehlfront.jpg 9798ehlauswfront.jpg
Rückansicht 9798 home rück.png Trikot 199798 ausw rueck.jpg 9798ehlback.jpg 9798ehlauswrück.jpg
Quelle: http://www.quappi.de

1998/1999

Heimtrikot Auswärtstrikot Vorbereitung
Frontansicht Trikot 199899 heim front.jpg Trikot 199899 heim front2.jpg 9899 away front.jpg Trikot 199899 ausw front.jpg 97-98-vorderseite-away.jpg
Rückansicht Trikot 199899 heim rueck.jpg Trikot 199899 heim rueck2.jpg 9899 away back.jpg Trikot 199899 ausw rueck.jpg 97-98-rueckseite-away.jpg
Quelle: http://www.quappi.de

1999/2000

Heimtrikot Auswärtstrikot Playofftrikot Aufwärmtrikot
Frontansicht Trikot 199900 heim front.jpg Trikot 199900 ausw front.jpg Trikot 199900 playo front.jpg 9900pofront.jpg Warmup9900front.jpg
Rückansicht Trikot 199900 heim rueck.jpg Trikot 199900 ausw rueck.jpg Trikot 199900 playo rueck.jpg 9900porück.jpg Warmup9900back.jpg

2000/2001

Aufwärmtrikot Heimtrikot Vorbereitung Heimtrikot Auswärtstrikot
Frontansicht Warmup0001front.jpg 0001preheimfront.jpg Trikot 200001 heim front.jpg Trikot 200001 ausw front.jpg 0001auswfront.jpg
Rückansicht Warmup0001back.jpg 0001preheimback.jpg Trikot 200001 heim rueck.jpg Trikot 200001 ausw rueck.jpg Trikot 200001 ausw rueck.jpg
Quelle: http://www.quappi.de
Playofftrikot
Frontansicht Trikot 200001 playo front.jpg Trikot 200001 playo front2.jpg
Rückansicht Trikot 200001 playo rueck.jpg Trikot 200001 playo rueck2.jpg
Quelle: http://www.quappi.de

2001/2002

Heimtrikot Heimtrikot VW-Tag Auswärtstrikot Playofftrikot
Frontansicht Trikot 200102 heim front.jpg 0102 heim front.jpg 0102vwheimfront.jpg 0102 away front.jpg Trikot 200102 playo front.jpg
Rückansicht Trikot 200102 heim rueck.jpg 0102 heim back.jpg 0102vwheimback.jpg 0102 away back.jpg Trikot 200102 playo rueck.jpg
Quelle: http://www.quappi.de

2002/2003

Aufwärmtrikot Heimtrikot
Frontansicht Warmup0203front.jpg 0203heimfront.jpg 0203heimfront2.jpg 0203heimfront3.jpg 0203heimback4.jpg
Rückansicht Warmup0203back.jpg 0203heimrück.jpg 0203heimrück2.jpg 0203heimback3.jpg 0203heimfront4.jpg
Quelle: http://www.quappi.de Quelle: http://serikow89.de.tl/ Quelle: http://www.quappi.de
Auswärtstrikot Playofftrikot
Frontansicht Trikot 200203 ausw rueck.jpg 0203auswrück.jpg 0203pofront.jpg
Rückansicht Trikot 200203 ausw front.jpg 0203auswfront.jpg 0203porück.jpg

2003/2004

Heimtrikot Auswärtstrikot Pokalfinaltrikot Sponsorentrikot
Frontansicht Trikot 200304 heim front.jpg 0304awayfront.jpg 0304away2front.jpg 0304 pokal front.jpg 0304 sponsor front.jpg
Rückansicht Trikot 200304 heim rueck.jpg 0304awayback.jpg 0304away2back.jpg 0304 pokal back.jpg 0304 sponsor back.jpg
Aufwärmtrikot Aufwärmtrikot
Frontansicht 0304warmupfront.jpg 0304warmuplogofront.jpg
Rückansicht 0304warmupback.jpg 0304warmupback2.jpg
Quelle: http://dietz-online.de/

2004/2005

Heimtrikot Auswärtstrikot Aufwärmtrikot
Frontansicht 0405 home front.jpg 0405 home2 front.jpg 0405 away front.jpg 0405away2front.jpg 0405away3front.jpg 0405 warmup front.jpg
Rückansicht 0405 home back.jpg 0405 home2 back.jpg 0405 away back.jpg 0405away2back.jpg 0405away3back.jpg 0405 warmup back.jpg
Quelle: http://dietz-online.de/
Ehrenrundentrikot Dauerkartentrikot Alternativtrikot aus Sponsorenspiel Flutopfer Spendentrikot
Frontansicht 0405 ehrenrunde front.jpg 0405 dauerkarten front.jpg 0405jokafront.jpg 0405flutfront.jpg
Rückansicht 0405 ehrenrunde back.jpg 0405 dauerkarten back.jpg 0405flutback.jpg

2005/2006

Heimtrikot Vorbereitung Auswärtstrikot Vorbereitung Heimtrikot Auswärtstrikot Alternativtrikot DHL
Frontansicht 0506heimprefront.jpg 0506 front.jpg 0506heimfront.jpg 0506altrück.jpg 0506dhlfront.jpg
Rückansicht 0506heimprerück.jpg 0506 back.jpg 0506heimrück.jpg 0506altfront.jpg 0506dhlrück.jpg
Alternativtrikot
Frontansicht 0506auswfront.jpg
Rückansicht 0506auswrück.jpg
Quelle: http://www.quappi.de

2006/2007

Heimtrikot Auswärtstrikot Heimtrikot Playoffs Auswärtstrikot Playoffs
Frontansicht 0607heimfront.jpg 0607auswfront.jpg 0607poheimfront.jpg 0607poauswfront.jpg
Rückansicht 0607heimrück.jpg 0607auswrück.jpg 0607poheimrück.jpg 0607poauswrück.jpg

2007/2008

Heimtrikot Auswärtstrikot Heimtrikot Playoffs
Frontansicht 0708heimfront.jpg 0708auswfront.jpg 0708auswfront2.jpg 0708 playoffs home front.jpg
Rückansicht 0708heimrück.jpg 0708auswrück.jpg 0708auswrück2.jpg 0708playoffs home back.jpg
Quelle: http://serikow89.de.tl/
Auswärtstrikot Playoffs Ehrenrundentrikot
Frontansicht 0708poawayfront.jpg 0708ehrfront.jpg
Rückansicht 0708poawayback.jpg 0708ehrback.jpg

2008/2009

Heimtrikot Auswärtstrikot Alternativtrikot Ehrenrundentrikot
Frontansicht 0809heimfront.jpg 0809auswfront.jpg 0809altfront.jpg 0809ehrfront.jpg
Rückansicht 0809heimrück.jpg 0809auswrück.jpg 0809altrück.jpg 0809ehrrück.jpg

2009/2010

Heimtrikot Auswärtstrikot Alternativtrikot Dauerkartentrikot Warmuptrikot
Frontansicht 0910heimfront.jpg 0910auswfront.jpg 0910altfront.jpg 0910dauerkarten front.jpg 0910warmup Front.jpg
Rückansicht 0910heimrück.jpg 0910auswrück.jpg 0910altrück.jpg 0910dauerkarten back.jpg 0910warmup back.jpg
Quelle: http://serikow89.de.tl/

2010/2011 Phantomteam

Vorbereitung
Frontansicht 1011phantomfront.jpg
Rückansicht 1011phantomback.jpg

2010/2011

Heimtrikot Auswärtstrikot Aufwärmtrikot
Frontansicht 1011heimfront.jpg 1011auswfront.jpg 1011warmup front.jpg
Rückansicht 1011heimback.jpg 1011auswback.jpg 1011warmup back.jpg

2011/2012

Heimtrikot Auswärtstrikot Ehrenrundentrikot Night of the Legends
Frontansicht 1112home front.jpg 1112away front.jpg 1112ehrenrundefront.jpg 1112legendsfront.jpg 1112legends2front.jpg
Rückansicht 1112home back.jpg 1112away back.jpg 1112ehrenrundeback.jpg 1112legendsback.jpg 1112legends2back.jpg
Quelle: http://community.webshots.com/user/michydeg

2012/2013

Heimtrikot Auswärtstrikot Playofftrikot
Frontansicht 1213Home front.jpg 1213Away front.jpg 1213playoffsfront.jpg
Rückansicht 1213Home back.jpg 1213Away back.jpg 1213playoffsback.jpg

2013/2014

Heimtrikot Auswärtstrikot Weihnachtstrikot
Frontansicht 1314home front.jpg 1314away front.jpg 1314weihnachtstrikotfront.jpg
Rückansicht 1314home back.jpg 1314away back.jpg 1314weihnachtstrikotback.jpg


2014/2015

Heimtrikot Vorbereitung Auswärtstrikot Vorbereitung Heimtrikot Auswärtstrikot Weihnachtstrikot
Frontansicht 1415prehomefront.jpg 1415preawayfront.jpg 1415homefront.jpg 1415awayfront.jpg 1415weihnachtenfront.jpg
Rückansicht 1415prehomeback.jpg 1415preawayback.jpg 1415homeback.jpg 1415awayback.jpg 1415weihnachtenback.jpg
http://serikow89.de.tl/
Heimtrikot Playoffs Auswärtstrikot Playoffs
Frontansicht 1415playoffshomefront.jpg 1415playoffsawayfront.jpg
Rückansicht 1415playoffshomeback.jpg 1415playoffsawayback.jpg


2015/2016

Vorbereitungstrikot Heimtrikot Auswärtstrikot Weihnachtstrikot Heimtrikot Playoffs
Frontansicht 1516prefront.jpg 1516heimfront.jpg 1516awayfront.jpg 1516weihnachtstrikotfront.jpg 1516playoffsheimfront.jpg
Rückansicht 1516preback.jpg 1516heimback.jpg 1516awayback.jpg 1516weihnachtstrikotback.jpg 1516playoffsheimback.jpg
Quelle: http://serikow89.de.tl/
Auswärtstrikot Playoffs
Frontansicht 1516playoffsawayfront.jpg
Rückansicht 1516playoffsawayback.jpg


2016/2017

Aufwärmtrikot Heimtrikot Auswärtstrikot Summergametrikot Halloween Trikot
Frontansicht 1617warmupfront.jpg 1617homefront.jpg 1617awayfront.jpg 1617summergamefront.jpg 1617halloweenfront.jpg
Rückansicht 1617warmupback.jpg 200px 200px 1617summergameback.jpg 1617halloweenback.jpg
Weihnachtstrikot Heimtrikot Playoffs Auswärtstrikot Playoffs
Frontansicht 1617weihnachtstrikotfront.jpg 1617playoffshomefront.jpg 1617playoffsawayfront.jpg
Rückansicht 1617weihnachtstrikotback.jpg 1617playoffshomeback.jpg 1617playoffsawayback.jpg


2017/2018

Heimtrikot Auswärtstrikot Wingas-Cup Weihnachtstrikot Heimtrikot Playoffs
Frontansicht 1718homefront.jpg 1718awayback.jpg 1718wingasfront.jpg 1718weihnachtstrikotfront.jpg 1718playoffshomefront.jpg
Rückansicht 1718homeback.jpg 1718awayfront.jpg 1718wingasback.jpg 1718weihnachtstrikotback.jpg 1718playoffshomeback.jpg
Auswärtstrikot Playoffs
Frontansicht 1718playoffsawayfront.jpg
Rückansicht 1718playoffsawayback.jpg


2018/2019

Vorbereitung Heimtrikot Auswärtstrikot Halloween Trikots
Frontansicht 1819vorbereitungfront.jpg 1819homefront.jpg 1819awayfront.jpg 1819halloweenfront.jpg
Rückansicht 1819vorbereitungback.jpg 1819homeback.jpg 1819awayback.jpg 1819halloweenback.jpg


2019/2020

Phantom Trikot Heimtrikot Auswärtstrikot Phantom Playofftrikot
Frontansicht 1920phantomfront.png 1920homefront.jpg 1920awayfront.jpg 1920playoffsfront.jpg
Rückansicht 1920phantomback.png 1920homeback.jpg 1920awayback.jpg 1920playoffsback.jpg